10.05.2019 - 10.10.2019

Velkommen til Ti påTopp Kongsberg 2019

Bli med!

1720

Registrerte turer

229

Registrerte deltakere

8

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Stanga på Suluåsen 460
2 Haus Gabelåsen 221
3 Knutehytta til Jonsknuten 200
4 Bonustur Bergmannstien om Korset 164
5 Sachsenveiskillet - Nr. 8 - åsen 119

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Barmen til Selslinatten 810 m 82
Bonustur Bergmannstien om Korset 164
Dronningkollen 95
Haus Gabelåsen 221
Hovseterlia 420 m 96
Knutehytta til Jonsknuten 200
Lindumvarden 605 m 77
Sachsenveiskillet - Nr. 8 - åsen 119
Skjennåsnatten 656 m 104
Skrimtoppen 102
Stanga på Suluåsen 460

Siste nytt fra Ti På Topp